Web Development Helper

Web Development Helper 0.8

Miễn phí
Web Development Helper là một người tự do duyệt mở rộng cho Internet Explorer
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
0.8.5.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Nikhil Kothari
Web Development Helper là một người tự do duyệt mở rộng cho Internet Explorer đó cung cấp một bộ đồ nghề và vài đồ dùng cho người Web nhà phát triển, esp. Ajax và ASP.NET phát triển. Công cụ cung cấp tính năng như một DOM thanh tra, một HTTP đang dò công cụ, và kịch bản chẩn đoán và ngay cửa sổ.
Web Development Helper hoạt động chống lại IE6, và cần thiết.NET khuôn khổ 2.0 hay hơn để làm được cài vào máy.
Một khi đã được cài đặt, những công cụ thể được kích hoạt bằng các dụng Cụ | Web Development Helper lệnh. Anh cũng có thể tùy chỉnh duyệt là công cụ để thêm một nút này ra lệnh này để tạo điều kiện frequest dùng. Nhấn vào cái ban chỉ huy, phải hay duyệt nút công cụ là an ủi cửa sổ và bộ chỉ huy.
Thông tin được cập nhật vào: